04/06/2012

Dạy dỗ bằng Yêu thương

Cách dạy tốt nhất là dạy bằng yêu thương. Một khi trái tim đã hiểu thì cái đầu mới mở ra.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội