17/06/2024

LẮNG NGHE

Tôi hiểu nhu cầu của mỗi người là được hiểu. Tôi chú tâm lắng nghe mà không ngắt lời, khiển trách hay khuyên bảo. Lắng nghe giúp tôi hiểu rõ ý định trong mỗi lời nói của họ. Tôi không vội suy diễn và kết luận, mà cùng họ hướng tới một tầm nhìn và quyết định chung.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội