16/06/2024

ÁP LỰC HAY NỘI LỰC

Một hôm, chiếc búa và chìa khóa nói chuyện với nhau.

Chiếc búa: Tôi vốn mạnh mẽ. Tôi có thể đập những nhát búa chát chúa. Nhưng tôi không thể mở khóa. Anh trông bé nhỏ, yếu ớt mà anh lại mở được khóa.
Chìa khóa: Anh cố tạo lực từ bên ngoài. Còn tôi đi sâu vào bên trong, xoay chuyển nhẹ nhàng. Thế là tôi mở được khóa.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội