06/06/2024

DO DỰ

Suy tưởng mỗi ngày

Thay vì chn ch do d xem có làm được không, làm bng cách nào, hãy bt tay vào làm luôn, thế là tôi s biết làm như thế nào.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội