31/05/2024

YÊU THƯƠNG VÀ TÁCH RỜI


Sử dụng mà không lệ thuộc, yêu thương mà không ràng buộc, gắn bó mà chẳng tham lam.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội