22/05/2024

TIN VÀO BẢN THÂN

Bạn tin vào bản thân vì bạn luôn giữ ưu điểm, thay vì yếu kém ở trước mặt.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội