29/03/2024

TỰ TRỌNG


Khi bạn trung thực và đối xử tử tế với bản thân thì việc người khác nghĩ gì về bạn cũng không quá quan trọng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội