11/03/2024

KHỔ LẮM NÓI MÃI

Mỗi khi tôi sắp sửa than phiền, trách cứ, tôi sẽ dừng lại và thay đổi mình trước.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội