03/12/2023

TÔN TRỌNG NHAU

Mỗi người đều có một lộ trình riêng để bộc lộ, để học hỏi và trưởng thành. Tôi có thể hỗ trợ và truyền cảm hứng, chứ không có quyền can thiệp thô bạo vào hành trình của riêng họ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội