28/12/2023

TẬN HƯỞNG

Bạn không so sánh hay bình phẩm, mà chỉ lặng lẽ tận hưởng vẻ đẹp và hết lòng cho đi những gì đẹp nhất.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội