23/10/2023

HỌC HỎI

Khi có sự thật ở trong lòng, bạn biết rằng bạn không thể thất bại, mà chỉ có thể cúi mình học hỏi và lớn lên từng ngày.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội