25/09/2023

MẠNH MẼ


Nếu lỡ tranh luận gay gắt với ai đó, chuyện đã thành quá khứ rồi, không nghĩ thêm.
Nếu một ai đó đã nói chuyện này hay chuyện khác, cũng đã thành quá khứ, nên quên đi.
Không gây thêm biến động, cũng không cần phải tìm ra cho nhẽ, tôi thấy mình mạnh mẽ khi là giải pháp, không biến mình thành rắc rối.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội