22/07/2023

LÒNG NHẸ NHƯ MÂY

Mọi việc đều cần có thì giờ để hoàn tất. Những vướng mắc sớm muộn sẽ có câu trả lời. Ai cũng có quyền tồn tại trên đời. Ta cứ nhẹ lòng chấp nhận sự thật này đi, rồi tất cả sẽ hoà cùng một điệu bình an, tự tại.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội