21/06/2023

TỰ TRỌNG VÀ TÔN TRỌNG

Bày tỏ lòng tôn trọng là gieo hạt giống yêu thương vào trái tim mọi người.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội