25/06/2023

NẾU VIỆN CỚ

Nếu cứ viện cớ "Tại tình huống thế này... tại người ta thế kia", "Sau này tôi sẽ làm..." thì chúng ta không có sức mạnh tìm ra giải pháp.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội