04/04/2023

ĐÓNG GÓI VÀ LÊN ĐƯỜNG

Tôi quyết tâm gói gọn tất cả những suy nghĩ yếu ớt lãng phí. Gánh nặng quá khứ và những thắc mắc về tương lai chợt nhẹ bẫng. Tôi.... tĩnh tại và tự do.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội