17/03/2023

TỰ CHỦ

Tự chủ không có nghĩa là kìm chế cảm xúc hay cam chịu áp lực của tình huống. Tự chủ nghĩa là tôi tạo ra những suy nghĩ, cảm xúc một cách sáng tạo và tìm ra những câu trả lời mới.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội