31/01/2023

KIÊN NHẪN
Lòng kiên nhẫn cứ gõ cửa, gõ cửa và gõ mãi đến khi cửa mở.
Lòng kiên nhẫn cố gắng, cố thêm nữa, cố theo một cách khác đến khi làm được.
Những đổi thay và những điều kì diệu được sinh ra từ những trái tim kiên nhẫn như vậy.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội