17/12/2022

CÔNG CHÚA VẼ DỞ

Bạn không cố bắt chước để trở thành người khác. Bạn chỉ là chính mình với những thứ đã đẹp sẵn và cả những thứ còn bộn bề. Bạn chấp nhận và thay đổi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội