01/10/2022

RA KHỎI GIỚI HẠN

Lối mòn tâm trí không thể trói buộc tôi. Có một nơi neo đậu vững chãi trong lòng, tôi bước ra khỏi những giới hạn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội