10/10/2022

CHÍN CHẮN

Chín chắn là khi bạn chẳng cần cố chứng minh cho mọi người rằng bạn thông minh như thế nào.
Chín chắn là khi bạn chẳng cần so sánh mình với người khác.
Chín chắn là khi bạn buông bỏ những kì vọng trong các mối quan hệ và bắt đầu cho đi.
Chín chắn là khi bạn làm mọi việc vì sự an vui của chính mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội