05/09/2022

TỪ "KHÓ" THÀNH "DỄ



Đôi khi, chúng ta cảm thấy khó để làm một việc vì yếu kém của chính mình. Nhưng khi chúng ta sẵn sàng học hỏi và bắt tay làm, từng bước từng bước một công việc trở nên sáng rõ. Ta cũng từng bước chiến thắng yếu kém đó. Nhiều lần như vậy, cái “khó” thành “có thể” rồi thành “dễ dàng”.



0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội