02/09/2022

TRÁI TIM KHIÊM NHƯỜNG

Vì bạn có trái tim khiêm nhường nên bạn được tất cả mọi người tôn trọng.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội