29/09/2022

KỶ LUẬT DỄ DÀNG

Mỗi con thuyền đều có người lái đò riêng. Mỗi bến đỗ đều cần sợi dây để neo đậu. Mỗi mục tiêu đều cần có những kỷ luật tự thân, nhắm tới đích mà tôi đã chọn. Không còn viện cớ, không còn biếng lười, không bị xao lãng và mọi thứ cũng thấy dễ dàng hơn, và đích đến cũng chẳng còn xa nữa!

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội