14/09/2022

CHẬM LẠI

Trước khi đưa ra kết luận, tôi tự hỏi: Có điều chi chưa được tỏ tường?
Trước khi đưa ra phán xét, tôi tự hỏi: Có nỗi riêng nào ẩn dấu ở phía sau?
Trước khi gây tổn thương ai đó, tôi khoan khoan đã để cảm nhận nỗi đau.
Trước khi nói, tôi nghĩ thêm một chút!
Chậm lại để Cảm nhận!

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội