09/08/2022

"GẠN ĐỤC KHƠI TRONG"


Mỗi người đều có điểm đặc biệt. Mỗi người đều có phần vai của riêng mình. Việc so sánh hay cạnh tranh sẽ chẳng có điểm dừng. Bạn không thể trở nên giống như bất kì ai khác.

Bạn là chính bạn - độc nhất.
Hãy lấy đi bất cứ điều gì là tốt nhất bên trong bạn và bỏ đi phần còn lại.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội