30/07/2022

TÔI THAY ĐỔI TRƯỚC

Ra điều kiện để bắt cái bên ngoài theo ý mình sẽ dẫn đến căng thẳng "Nếu chuyện được giải quyết thì tôi mới yên lòng. Nếu người ta hạ hỏa thì tôi mới bình tĩnh."

Tôi thay đổi bản thân trước thì tình huống sẽ thay đổi theo.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội