22/06/2022

LỚN LÊN TỪ TRẢI NGHIỆM

Bạn không thấy cái dở trong bất cứ chuyện gì vì bạn nhặt nhạnh cái hay. Dù chuyện có hết sức tệ hại thì vẫn có cái hay là giúp bạn vỡ ra bài học. Bạn trưởng thành từ những trải nghiệm như thế.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội