06/05/2022

Nhìn THẦN THÁI có đoán ra BỤNG DẠ?

Lòng bình an nên gương mặt nhẹ nhàng.

Lòng hạnh phúc nên gương mặt rạng rỡ.

Lòng tin tưởng nên gương mặt thảnh thơi.

(Đố các bạn sáng tạo thêm?) 


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội