05/04/2022

NÓI KHÔNG

Suy tưởng mỗi ngày


Nếu đã là thứ lãng phí, tiêu cực thì dù có vẻ thoải mái hay hấp dẫn, bạn cũng không chấp nhận. Dù một suy nghĩ cũng không. Bởi bạn muốn mình tự do và mạnh mẽ.

www.suytuongmoingay.com


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội