02/08/2021

CHẠM VÀO BÌNH YÊN


Chạm vào Bình yên, tôi đánh thức trở lại sự Yên ả, Thanh bình trong những rối ren,

Chạm vào Bình yên, tôi gieo lại hạt mầm của Mạnh mẽ và Vững vàng trong thời khắc gian khó,

Chạm vào Bình yên, tôi nuôi dưỡng sự Sáng tỏ, An nhiên trong mỗi tâm hồn…


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội