09/07/2021

CA KHÚC DIỆU KỲ


Tự vấn lòng…

. . . đã bao lâu rồi ta chưa thưởng thức những buổi sớm mai ùa vào trong mát dịu?

. . . đã bao ngày mới tới mà ta lựa chọn TRÂN TRỌNG, NÂNG NIU?

. . . đã bao buổi chiều tà ta thấy mình lặng ngắm: một ngày dài khe khẽ phủ dần buông?

Ca khúc ấy, bản nhạc cuộc đời…. vẫn ngóng chờ ta tấu,

từng nốt nhạc vẫn ngóng đợi ta ngâm.

Lòng Biết Ơn là khóa son ta vẽ,

dòng suối cảm tạ sắp xếp để thành khuông...

Ơi khúc hát diệu kỳ ta mãi chờ khám phá,

… vén bức rèm mí mật! HẠNH PHÚC này, mi đã ở ngay đây!...


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội