23/06/2021

TINH THẦN TỰ NHIỆM


Mỗi trách nhiệm được giao phó sẽ là nhẹ tênh và vui thích nếu bạn có thể chuyển nó thành cơ hội để nhận về những niềm vui.

Những gì bạn thể hiện, từ cách quan sát, cách đi lại, cách tương tác, cách nghĩ, cách nói và cách làm đều thống nhất. Và khi biết là không nên thì sẽ không để nó xảy ra. Ấy là cách dễ dàng để nhận về hoa trái!


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội