24/04/2021

TỪ “MUỐN THẤY” ĐẾN “TRỞ THÀNH”


Mỗi ngày, chỉ cần chọn ra một giá trị bạn muốn nhìn thấy ở những người xung quanh thôi, thế rồi giữ vững nhận thức về điều ấy, từ đó, điều chỉnh lời nói, hành vi và rồi bạn sẽ phát hiện ra “từ muốn thấy đến trở thành” cách chẳng bao xa.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội