30/03/2021

TRÁI TIM TRONG VEO

Tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của trẻ thơ, chú ý mà không phán xét, trân trọng mà không so bì, hồn nhiên mà không sơ ý. Một trái tim trong veo cho dòng đời chảy nhẹ!


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội