22/02/2021

VỀ NHÀ THÔI


Chiều dần buông, đã sắp kết thúc một ngày, gác lại công việc, gác lại những mối bận tâm. Đây là thời gian trở về nhà, trở về mái ấm, trở lại với ngọt bùi, thân thương. Về nhà với nguồn năng lượng mới, với tâm thế mới, hào hứng và yêu thương!


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội