05/10/2020

ĐỐI MẶT

Bạn không sợ hãi tình huống, mà vỡ ra bài học và làm cho mình mạnh mẽ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội