01/10/2020

NGỢI CA

Khi ước mơ đã hình thành thì điều tôi cần là nỗ lực tự thân để hướng các nguồn lực về hướng đó.
Mỗi ngày, mỗi giờ, tôi nuôi dưỡng, tưới tắm cho cây non ước mơ bằng lòng can đảm, sự nhiệt huyết và niềm tin vững vàng. Khi có nỗ lực là khi xứng đáng được ngợi ca.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội