13/10/2020

HÀI LÒNG

Nếu ta đòi hỏi, trông đợi ở người khác, ở tình huống để có cái ta muốn, ta sẽ cảm thấy lo lắng và bất mãn. Nếu nhìn ra nhu cầu nội tâm của mình và bắt tay hành động để tự làm đầy mình, ta sẽ cảm thấy hài lòng mãn nguyện.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội