11/09/2020

CÁCH SỐNG

Ở bờ bên này, có những hiểu lầm, có những tranh luận có cả những ý định nung nấu, nước mắt lẫn khổ đau…

Ở bờ bên kia là phía của can đảm đón nhận, của linh hoạt thấu tình, của học hỏi và bao dung..

Nếu như cuộc đời này đã được ví giống như một vở kịch, tôi sẽ chọn cách sống nào để đóng phần vai của mình?


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội