14/07/2020

QUAN SÁT

Quan sát giúp chúng ta hiểu nhu cầu nội tâm, hiểu mình đang cần gì, đang đi về đâu để rồi hành động cho sáng suốt.
Quan sát giúp chúng ta hiểu mọi việc đang diễn ra như thế nào và sẽ xoay chuyển theo chiều hướng nào. Chúng ta ra khỏi những lối mòn hạn hẹp và tìm thấy giải pháp.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội