04/06/2020

VÌ BẠN YÊU THÍCHCó những điều bạn tha thiết muốn làm, không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì ai đó bảo thế. Mà chỉ đơn giản vì điều đó có ý nghĩa với bạn và bạn yêu thích.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội