10/06/2020

SỬ DỤNG THỜI GIAN

Bạn sử dụng thời gian một cách có chủ đích và có kế hoạch, chú tâm vào những việc cần làm và muốn làm. Thay vì phí thì giờ thu thập thông tin lãng phí từ con người, mạng xã hội hay ti vi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội