31/05/2020

TỪ TRÁI TIM


Âm thanh từ trái tim sẽ chạm vào trái tim, còn âm thanh từ cái đầu sẽ chạm vào cái đầu.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội