25/05/2020

TỰ DO TRƯỚC NHỮNG KÌ VỌNG

Nếu tôi có làm gì trái với kì vọng của bạn thì hãy để tôi đủ mạnh mẽ sao cho không bị ảnh hưởng và đủ chín chắn làm những gì tôi cần.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội