20/05/2020

"CHỌN BẠN MÀ CHƠI"


Có những người bạn luôn thẳng thắn, tích cực, làm cho bạn vững tin và kiên cường.
Có những người bạn ngồi lê đôi mách, làm cho bạn hoang mang và nghi ngờ.
Lựa chọn là ở bạn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội