04/05/2020

HIỆN THÂN GIẢI PHÁP

Có người tạo ra rắc rối.  
Có người không tạo ra rắc rối, cũng không lung lay trước rắc rối. Họ tìm mọi cách để vun vén cho lợi ích chung. Họ sáng tạo ra giải pháp.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội