13/04/2020

VỚI NHƯỢC ĐIỂM


Với nhược điểm, bạn không chống đối hay phản ứng mà tìm cách bao dung và thích nghi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội