29/03/2020

SẴN LÒNG

Vì bạn sẵn lòng giúp đỡ vào đúng lúc cần nên ai cũng yêu mến bạn.
(Sử dụng ảnh của Jimmy Hoffman)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội