25/03/2020

VÀ THẾ LÀ CHUYẾN HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU

Cuộc sống thay đổi bất ngờ.
Con người thay đổi bất ngờ.
Kẻ mạnh là kẻ biết chấp nhận, biết tha thứ và ứng biến linh hoạt.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội